Hva gir kryptovaluta verdi

 

Desentralisert makt

Siden kryptovaluta ikke har noe sentral makt, er det ingen som kan regulere prisen på en valuta. Istedenfor har en kryptovaluta ofte ett maks antall valuta som kan bli skapt. Dette gjør at valutaene har veldig lav, eller ingen inflasjon. Mange syntes dette er attraktivt, da de ser for seg at prisene kommer til å stige enormt når flere begynner å bruke det. Men det er også dette som skaper de ustabile kursene i markedet, siden det ikke er noen som regulerer prisen. Fordelen med dette er at det en ikke trenger å stole på noen.

 

Bruk skaper verdi

Akkurat nå er det ikke mange kryptovalutaer som er i bruk, du har noen som for eksempel Basic attention token (BAT) som prøver å la forbrukerne tjene på reklame som er rettet mot dem. Mange av valutaene er investert i fordi folk ser potensialet og/eller håper på å tjene på valutaen. Det er ikke noe nytt konsept å investere i noe fordi man forventer att produktet kommer til å bli verdt mer til slutt, ett bra eksempel er Tesla sine aksje. En enkel formel for å forklare verdien på en valuta er:

(kapital som blir byttet)/(Antall valuta i faktisk omløp)

Grunnen til at en skriver "antall valuta i faktisk omløp" er fordi det ofte kan være en milliard antall av en valuta, men mesteparten av de kan ligge i en lommebok uten å bli handlet/flyttet på. 

Denne formelen kan også forklare hvorfor det er så store bevegelser på verdiene over så kort tid.

 

Sikkerhet skaper verdi

Her i Norge tenker vi ikke på verdien av vår krone. Den er såpass stabil at vi ser på verdien som en rabatt når du handler over svenskegrensen eller reiser til syden og kjøper falske solbriller. Men hva med land som har en ustabil valuta med høy inflasjon, eller kanskje ett land som er i krise (Venezuela). Det er ikke lett å være en butikk i ett land der du ikke vet verdiene på pengene dine fordi staten og sentralbanken enten ikke eksisterer eller printer ut drøye antall sedler hver dag. Når verdien på bitcoin varierer mindre enn verdien på landets valuta vil beboerne selvfølgelig velge det de føler seg tryggest med. 

 

Effektivitet skaper verdi

Du er en nettbedrift, og i løpet av ett år har du tjent 10.000.000 kr. Du har brukt paypal som mellommann til å ta imot penger fra kunder. Paypal vil ha 2% av transaksjonen som transaksjonskostnader. Ikke så gale, i forhold til transaksjonstiden og kostnaden mange andre vil ha. Derfor gir du fra deg 200.000 i året til Paypal for den lettvinte løsningen. Neste år hører du om en ny løsning basert på kryptovaluta som har en transaksjonskostnad på 0.05% og tar den i bruk istedenfor. Uten å ha gjort noe annet enn å endre mellommann har du økt inntekten til bedriften med 195.000 kr. Effektiviteten øker bruken av kryptovaluta, som igjen øker verdien.

 

Hvorfor er ripple mye billigere enn bitcoin

Bitcoin og Ripple er to veldig forskjellige krytovaluta, lagd for å gjøre helt forskjellige ting. Men prisen handler for det meste om forventet bruk i fremtiden. Men da må en ikke tenke på pris per valuta, men total pris av alle "myntene". Det vil si, at når ripple er ved en dollar så vil den totale verdien av valutaen være 39 milliarder dollar, fordi det er 39 milliarder ripple (XRP) "mynter". Det samme gjelder Bitcoin, som er mye dyrere per valuta. Om en bitcoin er ved 10.000 dollar, så er den totale markedsverdien 10.000 dollar ganger 17 millioner bitcoins, som er 170 milliarder dollar.

 

Forsøk på å stabilisere kursen

Noen kryptovaluta prøver løsninger som vil stabilisere kursen. En kan for eksempel slette kryptovaluta ved bruk, slik at en får deflasjon. Dette gjør at mange investerer og holder på kryptovalutaen, for det er logisk at den vil stige i verdi når den blir brukt. Andre kryptovaluta prøver algoritmer som skal regulere inflasjon, der ingen kan endre algoritmen, slik at den kan stoles på.