Ord forkortelser og definisjoner

Om du har tenkt å bruke Reddit eller andre forum for å diskutere kryptovaluta, så er disse forkortelsene og definisjonene veldig grei å forstå. 

FOMO

"Feeling of missing out."
Når noen får FOMO betyr det ofte at de så at prisen begynner å gå opp, eller at mange skyter over en kryptovaluta. Og derfor kjøpte seg in. 

moon

Når en kryptovaluta har moonet betyr det at den har fått en enorm økning i verdi, som en tidobling eller mer. 

FUD

"fear, uncertainty & doubt"
Når sentiment for en valuta er lav, vanligvis uten begrunnelse. 

FA

Fundamental analyse. Analyse over der fundamentale til ett prosjekt. Som for eksempel verdien av en valuta når den har nådd sin "likevekt" 

Whale

En hval er en stor aktør innen en kryptobørs. Med mye kapital har de stor makt over prisen til en viss grad. For det meste på kryptovaluta med lav daglig handelsvolum. 

Bear(ish)/Bull(ish) 

Når et marked er bearish betyr det at markedet har ett negativ sentiment, altså at markedspris er på vei nedover.

Når ett marked er bullish betyr det att markedet har ett positivt sentiment, altså at markedsprisen er på vei oppover.

Opprinnelsen kommer fra at bjørner angriper ovenfra og ned, og oksen angriper nedenfra og opp.

Long

Når noen ser en langsiktig verdiøkning i en valuta, og vanligvis allerede har investert.

TA

Teknisk analyse. Vanligvis av historiske data og prisbevegelser.

Fork 

Splitting av blokkjeden på grunn av konkurrerende filosofier eller protokoll-oppgradering. For eksempel Bitcoin og Bitcoin Cash.

Shitcoin

En kryptovaluta som ikke har noe fremtidig verdi eller bruk. For eksempel Dogecoin.